Heimafrå – Eit tradisjonelt måltid

Matvarehuset har laget et eget meny og måltidskonsept for eldre som vi kaller Heimafrå. Med Heimafrå ønsker vi å gi de eldre lyst til å spise den maten som de trenger.

Alle rettene er utviklet av profesjonelle kokker for å skape god, hjemmelaget smak. Det er alltid lokale innslag på menyen. Heimafrå har måltidsløsninger som er tilpasset hver persons ernæringsbehov. Alle menyene er utviklet i samarbeid med ernæringsfysiologer.

Planlegging av menyer

Matvarehuset har igjennom mange år arbeidet kontinuerlig med å utvikle og forbedre menyer i samarbeid med kunder og brukere. I menyplanleggingen for Heimafrå, skal meny- og næringsinnhold samsvare med retningslinjer og anbefalinger gitt i Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, samt Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Alle ingrediensene i måltidene er tilknyttet en næringsmiddeltabell, slik at komponent, meny og oppskrift har en beregnet næringsverdi.

Matvarehuset arbeider kontinuerlig med meny- og produktutvikling og har opprettet et eget utviklingsråd som består av en representant fra hver enkelt kommune tilknyttet vårt konsept, samt representanter fra vår produksjon og administrasjon. Målet med rådets arbeid er å utarbeide felles menyer og utvikle disse i fellesskap for å få en mest mulig optimal og kundetilpasset meny. Utviklingsrådets viktigste oppgave er å legge føringer for sammensetning, innhold og frekvens, legge føringer for produktutvikling, samt å sikre at vi har løsninger som kan dekke lokale variasjoner, ønsker og behov.

Sammensetning

Heimafrå tilbyr middagsmenyer inkludert daglig suppe eller dessert. Våre menyer har en høy standard i forhold til utvalg og fleksibilitet. Når det gjelder selve kvaliteten på menyen avgjøres dette av sammensetningen og opplevelsen av de enkelte produktene/ komponentene som menyene til sammen består av. Det er altså helt avgjørende at enkeltkomponentene har en høy kvalitetsopplevelse, både separat og i samhandling med andre komponenter, som til sammen skal utgjøre en hel rett.

Menysammensetningen tar spesielle hensyn til friske råvarer, lokale tradisjoner, høytider, bevegelige helligdager og årstidsvariasjoner.