• Komplett leverandør av måltidtjenester

Om oss

Matvarehuset as ble etablert i 2005 og har lang erfaring med utvikling og leveranse av måltidløsninger for eldre mennesker og andre målgrupper med spesielle behov. Det startet med leveranse av middag og desserter til institusjoner og hjemmeboende i Bergen kommune allerede i 2007. Selskapet eies av Fjordland AS. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Vi innehar en rekke sentrale kommunale avtaler om levering av ferdige måltidløsninger til brukere innenfor kommunal matomsorg, som sykehjem, eldresenter, dagsenter, bokollektiv og hjemmeboende tjenestemottakere.

Kompetanse og samarbeid

Et trygt, velsmakende og ernæringsriktig mat tilbud krever kompetanse og samarbeid. Matvarehuset har lang erfaring med arbeid sammen med mange forskjellige aktører gjennom hele verdikjeden. Matvarehuset har egen ernæringsfysiolog, og samarbeider tett med leverandører og produsenter for å levere de beste mat løsningene. Matvarehuset deltar også i langsiktige forskningsprosjekter for å forbedre mat løsninger
for eldre mennesker.

Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre private og kommunale kunder og brukere har vi kontinuerlig forbedret våre mat- og serviceløsninger.

Et tett og strukturert samarbeid er avgjørende for å skape de beste måltidopplevelser for sluttbrukere. Det er avgjørende at alle produkter behandles riktig i alle ledd helt frem til servering og maten er spist.
Matvarehuset er med på å sikre dette gjennom organisering, opplæring og oppfølging.

Hvordan det fungerer?

Ikon skjermer

Bestillingsløsning

Ikon levering

Levering

Ikon oppvarming

Enkel oppvarming

Ikon middag

God middag

Profesjonell opplæring og rådgivning

God opplæring og gode rutiner er viktig for å sikre sluttproduktets kvalitet, utseende og helsemessige sikkerhet ved servering. Matvarehuset bistår med opplæring, rådgivning, gjennomføring og oppfølging. Alle våre kunder får tilbud om å gjennomgå et opplæringsprogram som sikrer at de ansatte får relevant informasjon om alle prosedyrer, systemer og verktøy. Matvarehuset har gode veiledningspermer og opplæringstilbud som bl.a. inneholder:

 • Tilberedning av mat på avdelingskjøkken
 • Anretning- og serverings tips
 • Rutiner for organisering
 • Rutiner for bestilling/ avbestilling
 • Rutiner for levering
 • Rutiner for mottak
 • Avvikshåndtering
 • Lagring og oppbevaring av mat
 • Produktdatablader
 • Produksjons- og pakkemetoder
 • IK mat