Velkommen til opplæringssenter

 

God opplæring og gode rutiner er viktig for å sikre sluttproduktets kvalitet, utseende og helsemessige sikkerhet ved servering.

Matvarehuset bistår med opplæring, rådgivning, gjennomføring og oppfølging. Alle våre kunder får tilbud om å gjennomgå et opplæringsprogram som sikrer at de ansatte får relevant informasjon om alle prosedyrer, systemer og verktøy.

Matvarehuset har gode veiledningspermer og opplæringstilbud som bl.a. inneholder:

 • Tilberedning av mat på avdelingskjøkken
 • Anretning- og serverings tips
 • Rutiner for organisering
 • Rutiner for bestilling/ avbestilling
 • Rutiner for levering
 • Rutiner for mottak
 • Avvikshåndtering
 • Lagring og oppbevaring av mat
 • Produktdatablader
 • Produksjons- og pakkemetoder
 • IK mat