Matomsorg

En av Norges største leverandører av mat til eldre

Matvarehuset as har lang erfaring med utvikling og leveranse av måltidløsninger for eldre mennesker og andre målgrupper med spesielle behov. Matvarehuset startet med leveranse av middag og desserter til institusjoner og hjemmeboende i Bergen kommune allerede i 2007.

Matvarehuset innehar en rekke sentrale kommunale avtaler om levering av ferdige måltidløsninger til brukere innenfor kommunal matomsorg, som sykehjem, eldresenter, dagsenter, bokollektiv og hjemmeboende tjenestemottakere. Matvarehuset er blant de største private leverandørene av ferdige måltidsløsninger til helse og omsorgssektoren og vi har distribusjon og leveransemuligheter til hele Norge.

Kompetanse og samarbeid

Et trygt, velsmakende og ernæringsriktig mat tilbud krever kompetanse og samarbeid. Matvarehuset har lang erfaring med arbeid sammen med mange forskjellige aktører gjennom hele verdikjeden. Matvarehuset har tilgang til ernæringsfysiolog i konsernet, og samarbeider tett med leverandører og produsenter for å levere de beste mat løsningene. Matvarehuset deltar også i langsiktige forskningsprosjekter for å forbedre mat løsninger
for eldre mennesker.

Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre private og kommunale kunder og brukere har vi kontinuerlig forbedret våre mat- og serviceløsninger.

Et tett og strukturert samarbeid er avgjørende for å skape de beste måltidopplevelser for sluttbrukere. Det er avgjørende at alle produkter behandles riktig i alle ledd helt frem til servering og maten er spist.

Matvarehuset er med på å sikre dette gjennom organisering, opplæring, dokumentasjon og oppfølging.

Profesjonell opplæring og rådgivning

God opplæring og gode rutiner er viktig for å sikre sluttproduktets kvalitet, utseende og helsemessige sikkerhet ved servering. Matvarehuset bistår med opplæring, rådgivning, gjennomføring og oppfølging. Alle våre kunder får tilbud om å gjennomgå et opplæringsprogram som sikrer at de ansatte får relevant informasjon om alle prosedyrer, systemer og verktøy.

Matvarehuset har gode veiledningspermer og opplæringstilbud som bl.a. inneholder:

 • Tilberedning av mat på avdelingskjøkken
 • Anretning- og serverings tips
 • Rutiner for organisering
 • Rutiner for bestilling/ avbestilling
 • Rutiner for levering
 • Rutiner for mottak
 • Avvikshåndtering
 • Lagring og oppbevaring av mat
 • Produktdatablader
 • Produksjons- og pakkemetoder
 • IK mat